"Aktmodel", Pastell auf Karton, 50x40cm, 2007
BACK NEXT